Personal tools
You are here: Home Chapters Students Student Chapters: Getting Started
Document Actions

Студентски секции: Как да започнем

Студентската секция служи като портал към форуми, дискусии и симпозиуми,
които подпомагат професионалното развитие на студентите. Подготовката и
представянето на технически доклади и статии, както и съвместните усилия
върху изследователски проекти, дават възможност на студентите да
проверят техническа си квалификация.

Създайте ACM студентска секция с 4 лесни стъпки.

Въведените данни по време на кандидатстване могат да бъдат съхранени и довършени по-късно, като посетите URL адреса, който ще бъде изпратен на адреса на секцията.

Стъпка 1: Въведете име, електронна поща, тип и подтип на секцията.

Стъпка 2: Въведете имена на три лица, които ще бъдат Председател,
Вицепредседател и Секретар/Касиер. Тези лица трябва да бъдат членове на
ACM със студентски статус. В допълнение е необходим преподавател, който
е член на АСМ с професионален статус, за организатор.

Стъпка 3: Въведете информация за контакти (пощенски адрес и телефонен
номер) на секцията.

Стъпка 4: Въведете имената на десет (10) лица, желаещи да следват
целите на секцията и да участват в дейностите й. За да използвате
автоматизираната процедура по кандидатстване, е необходим файл с формат
CSV (comma-separated values), съдържащ фамилия, инициал на презиме, име
и електронен адрес.

Например: "Doe","John","johndoe@domain.com"

"Doe","John","johndoe@domain.com" (ако няма инициал за презиме).

Също така е възможно имената на всеки член да бъдат добавени поотделно.

След като формата за кандидатстване е завършена и изпратена, в рамките
на три работни дни ще бъде разгледана от Регионалния Управител.

Забележка:

За секции в САЩ: IRS изисква секции, действащи на територията на
Съединените Американски Щати да имат EIN (Employer Identification
Number). EIN ще служи като доказателство за нестопанската дейност на
организацията и ще даде възможност на ACM да включи секцията в годишна
си групова регистрация в IRS. ACM ще изисква EIN от ваше име, което ще
получите при подаване на заявлението за кандидатстване.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: